Book on Röda Sten Konsthall

rsk-bok_framsida

Book design, Röda Sten Konsthall – Från övergivet pannhus
till plats för samtidskonst,
for Röda Sten Konsthall,
Gothenburg, Sweden.

rsk-bok_texturfram

rsk-bok_bron

rsk-bok_intro

rsk-bok_rosa

rsk-bok_textbild

rsk-bok_mansgrupp

rsk-bok_mitten

rsk-bok_per

rsk-bok_persson

rsk-bok_texttext

rsk-bok_texturbak2

rsk-bok_texturbak

rsk-bok_baksida

Further Projects